We volgen acht jonge, onderling zeer verschillende klimaatactivisten die bij elkaar komen in een afgelegen huis in West-Texas en daar minutieus een aanslag voorbereiden op de pijpleidingen van een raffinaderij die de buurt onleefbaar maakt.

Maar de film is veel meer dan dat. Tussen de voorbereidingen door laat regisseur Daniel Goldhaber ook regelmatig flarden uit de levens van de activisten zien om duidelijk te maken hoe boosheid, angst, verdriet, onmacht en wanhoop tot deze drastische actie hebben geleid.


Nu te zien op Picl