Tijdens een reis rond de wereld onderzoekt hij samen met filmmaker Jonathan de Jong hoe in andere landen wordt omgegaan met dementie. En wat we van elkaar kunnen leren om de toekomst mooier en inclusiever te maken. Het resultaat is de documentaire ‘Human Forever’. Een indringende en hoopvolle film die aan de hand van persoonlijke verhalen van de mensen laat zien waarom wij moeten veranderen. 

Nu het aantal mensen met dementie de komende 20 jaar verdubbelt (in 2040: 81 miljoen mensen wereldwijd) is deze zoektocht naar een inclusievere toekomst geen vraag, maar een noodzaak. 

Deze film speelt momenteel niet