Het is niet de bestseller die DuVernay verfilmt, wél het leven van auteur Isabel Wilkerson. Hoe die na onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van onrecht op een verborgen waarheid stoot die ons allemaal aangaat. Zonder de donkere momenten in het leven van Wilkerson uit de weg te gaan.

'Origin' is een diep ontroerend portret van het blijvende trauma dat veroorzaakt wordt door discriminatie, en wat er nodig is om daarvan te kunnen helen. Een mokerslag van een film. 

Deze film speelt momenteel niet